Euro: Waluta prawie 350 mln Europejczyków

Minęło już ponad 20 lat od wprowadzenia wspólnego pieniądza w krajach należących do strefy euro.

1 stycznia 2002 roku nastąpiła największa wymiana walut w historii. Obecnie euro mamy w 19 państwach należących do UE. Są to: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Obowiązuje także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE.

Euro jest drugą najczęściej używaną walutą na świecie. Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do jej wprowadzenia. Jednak nasz kraj nie spełnia jeszcze warunków umożliwiających przyłączenie się do strefy. Nie świadczy to o tym, że z europejskiej waluty nie korzystamy w ogóle. Co więcej, przepływów rozliczanych w euro jest kilka razy więcej niż w dolarach amerykańskich i funcie brytyjskim. Udział euro w transakcjach związanych z importem wynosi około 50%. Liczba zwolenników wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty wynosi obecnie około 56% społeczeństwa. To o wiele więcej niż jeszcze parę lat temu.

Głównym warunkiem przystąpienia państwa członkowskiego UE do unii gospodarczej i walutowej (czyli przyjęcia euro) jest wypełnienie czterech kryteriów:

  • stabilne ceny,
  • długotrwała równowaga finansów publicznych,
  • stabilny kurs walutowy,
  • stabilne długoterminowe stopy procentowe.

Na banknotach euro są umieszczone mosty, prezentujące style architektoniczne z różnych okresów historycznych. Były to budynki fikcyjne, aby zapobiec faworyzowaniu, któregoś z państw. Holandia jednak wybudowała w swoim kraju wszystkie budowle pokazane na pieniądzach.

Euro jest walutą 350 mln Europejczyków i środkiem płatniczym kolejnych 175 mln ludzi na całym świecie. Z ciekawostek warto zaznaczyć, że choć w wielu krajach obowiązuje od 20 lat, ich obywatele nadal trzymają schowane „stare”, „narodowe” pieniądze. Ich wartość szacowana jest na ok. 8,5 miliarda euro. Przodują tu Niemcy, którzy przechowują marki o wartości ponad 6 miliardów euro. Są też narody idące w drugą stronę. Francuzi, Hiszpanie i Włosi wymienili już w bankach niemal wszystkie swoje „stare” pieniądze na euro.

Jeśli często realizujemy transakcje w europejskiej walucie, warto korzystać z kantoru internetowego – DobryKantor.pl

Można tam sprawdzać aktualny kurs, który jest aktualizowany co kilka sekund, w parę minut wymienić euro na złotówki, bądź odwrotnie, złotówki na euro. Nie musimy przy tym wychodzić z domu, więc ma to niebywałe zalety, o których możemy przeczytać tutaj: https://carldesign.pl/zalety-korzystania-z-kantoru-online.

Transakcje dokonywane w serwisie internetowej wymiany są szybkie, bezpieczne i ze względu na niższe spready jakie oferuje platforma swoim użytkownikom, o wiele tańsze niż w bankach i kantorach stacjonarnych. Oczywiście duże znaczenie ma też nasza wygoda oraz bezpieczeństwo. Korzystając z wymiany walut w kantorze internetowym, którego płatności nadzorowane są przez KNF jest o wiele bezpieczniejsze, niż wymiana osobista i narażanie się na kradzież. 

Źródło: Blog – Rondo24.com

Previous post Kiedy będziesz miał odpowiednio szybki internet?
Next post Czemu jeszcze nie zleciliście wywozu starych mebli?