Opryski herbicydowe zapobiegają wzrostowi chwastów w uprawach

Stosowanie środków ochrony w rolnictwie może przynieść szereg korzyści, w tym szersze skutki społeczne, w których korzyści przejawiają się w zwiększeniu dochodów i zmniejszonym ryzyku utraty plonów w wyniku działań szkodników czy rozrostu chwastów, a także możliwości zatrudniania pracowników i stwarzania dodatkowych miejsc pracy.

Koszty stosowania chemicznych środków ochrony roślin i niechemicznych metod zwalczania szkodników oraz chwastów w plonach są niskie w porównaniu z cenami upraw i całkowitymi kosztami produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, rolnicy mają uzasadnione ekonomiczne powody do stosowania agrochemii na gruntach uprawnych, jednak ich skuteczność może być zależna od wielu różnych czynników. W wyniku coraz częstszego stosowania zmodyfikowanych genetycznie nasion roślin odpornych na herbicydy i owady oraz sprzedaży środków agrochemicznych stosowanych poza uprawami rolnymi, jak ogrodnictwo, użytkowanie domowe, pola golfowe, boiska, przestrzeń miejskiej zieleni, możliwe jest zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin. Należy wybierać produkty jak najbardziej bezpieczne dla środowiska naturalnego i selektywne, to znaczy działające na określony gatunek i rodzaj roślin niepożądanych. Rozsądne stosowanie środków chwastobójczych o takim działaniu i w określonym czasie pozwala zaoszczędzić sporo wydatków i wkładu pracy na uprawach, które w przeciwnym razie zostałyby utracone w wyniku zniszczenia przez szkodniki.

Opryski herbicydowe zapobiegają wzrostowi chwastów w uprawach

Częścią ochrony plonów przed stratami jest również unikanie marnotrawstwa na całej długości produkcji, od zbiorów, po przechowywanie, transport, przetwarzanie i dostarczenie do sprzedaży.

Niestosowanie herbicydów zmniejszyło plony roślin spożywczych nawet o połowę, dlatego zwalczanie chwastów w zbożach na wiosnę jest koniecznością do usunięcia chwastów. Ponieważ zmiany klimatyczne są rzeczywistością, niektórym rolnikom coraz trudniej jest uprawiać rośliny spożywcze. Jeśli dodać do tego czynnik występowania owadów i chwastów, na roli mogą wystąpić prawdziwe problemy z ilością zbiorów. Rolnicy nie mogą uprawiać i zbierać plonów, które nie rosną, a jeśli rosną, to są szkodniki, które zabierają im owoce ich ciężkiej pracy.

Previous post Jak powinna być realizowana pomoc drogowa?
Next post Zdrowe artykuły spożywcze w Delikatesach Centrum