Wybór ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej są obecnie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Celem powszechnego i przymusowego ubezpieczania pojazdów jest zagwarantowanie odszkodowania wszystkim poszkodowanym w wypadkach, którzy utracili majątek, życie, a...